Szabályok


Követelmények

 

1. A tárgyfelvétel és az indexaláírás feltételei:

A tárgy teljesítésének feltétele a Humán Élettan I és II tárgyak sikeres teljesítése. Az előadásokon a megjelenés kötelező, melyet a félév során alkalmilag ellenőrzünk. A hiányzásokat igazolni nem szükséges, az Intézet nem tesz különbséget igazolt és igazolatlan hiányzások között.

 

2. Évközi számonkérés:

Nincs.

 

3. Vizsgák:

A hallgatónak a szemesztert követő vizsgaidőszakban a tárgyból szóbeli vizsgát kell tennie, melynek értékelése ötfokozatú érdemjeggyel történik.

Minden egyéb esetben a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat rendelkezései a mérvadóak.

 

A szabályok innen letölthetőek.

Utoljára módosítva: 2016. szeptember 1.