Fogorvosi élettan II.


Kód: FOELE06F44

ECTS Kredit: 7

A tárgyat okató intézet: Fogorvosi Élettani és Gyógyszertani Tanszék (Élettani Intézet)

A tárgy felvételére ajánlott félév: 4.

Melyik félévben vehető fel a tárgy: 2.

A tárgyfelvétel előfeltétele(i): Anatómia II., Élettan I.

Kontakt órák száma:

előadás: 28 szeminárium: 22gyakorlat: 0

Előadó tanár: Prof. Dr. Nánási Péter és munkatársai

Tanulmányi felelős: Dr. Magyar János (e-mail: magyar.janos@med.unideb.hu)

A kurzus célkitűzései: Alapvető elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítása az emberi test fiziológiás működéséről és a működésben meghatározó jelentőségű szabályozó mechanizmusokról.

A kurzus rövid leírása: Általános sejtélettan, membrán- és izomélettan, a vér, szív, keringési rendszer, légzőrendszer és a gastrointestinalis tractus élettana

Kötelező tankönyvek:
- Fonyó Attila: Az orvosi élettan tankönyve, Medicina Könyvkiadó Rt, 2014, ISBN 978 963 226 504 9)

Ajánlott irodalom:
- Best & Taylor's Physiological Basis of Medical Practice; 13th edition; ISBN 9788184731927;
- Berne & Levy Physiology; 6th Edition; ISBN: 978-0-3230-7362-2
- Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology, 13th Edition ISBN: 978-1-4557-7005-2

Vizsga Típusa: kollokvium

Utoljára módosítva: 2019. február 1.


Kapcsolódó oldalak:

Előadás anyagok
Előadások beosztása
Szabályok
Szigorlati tételsor
Tematika
Teszt eredmények